On Honesty in Architecture

Piran Days of Architecture |Avditorij Portorož Slovenia, November 26th 2022   Today I won’t be speaking directly about my work, as I will be focusing on the theme of thisconference – honest architecture, or as I will rather address it - honesty in architecture - which is not an easy task for several reasons. Firstly,... Continue Reading →

Featured post

Plečnikova medalja 2022 za knjigo O oblasti v arhitekturi 

Plečnikova medalja s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike 202 knjiga O OBLASTI V ARHITEKTURI Mateja Kurir Obrazložitev strokovne žirije:  V uvodniku v knjigo O oblasti v arhitekturi avtorica in njena urednica Mateja Kurir zapiše, da je arhitektura od svojih začetkov ena od odločilnih manifestacij oblasti. Teza izpostavlja razmerje med arhitekturo in oblastjo, narekuje potrebo... Continue Reading →

Featured post

Arhitektura je bila od vselej ena od odločilnih manifestacij oblasti. Zbornik O oblasti varhitekturi prinaša eseje in intervjuje, ki kritično pretresajo razmerja med arhitekturo inoblastjo iz treh filozofskih perspektiv (materializma, fenomenologije, poststrukturalizma).Prodorni filozofi, arhitekturni teoretiki in zgodovinarji v svojih prispevkih podajajorazmisleke o arhitekturi, oblasti in njunem preseku tudi na osnovi praktičnih arhitekturnihprimerov, s katerimi pretresajo... Continue Reading →

Featured post

Vrt, užitek in Epikur

Objavljeno v: VRT IN PRISPODOBA, 2021. V tem poskusu premisleka o soodvisnosti med vrtom in užitkom bomo skušali prikazati, da je vrt večinoma prostor užitka, kjer je obenem na delu tudi užitek prostora. Pri tem preizkušanju pa ne gre toliko za razpiranje pomena užitka kot za trasiranje nians spremenjenih koncepcij pomena vrtov. Vrt je prostor... Continue Reading →

Featured post

Mateja Kurir, Arhitektura moderne in das Unheimliche: Heidegger, Freud in Le Corbusier, Ljubljana: INR, 2018.

Das Unheimliche je tisto nedomače, grozljivo in strašljivo, ki pri Freudu in Heideggerju izhaja iz najbolj domačega in varnega, obenem pa je tudi eden od običajno spregledanih skupnih točk njunega dela. To je tudi ravnina, na kateri moderna in modernistična arhitektura, kot jo je oblikoval tudi Le Corbusier, zasije v drugačni perspektivi. Jedro arhitekture in metropole moderne bi morebiti... Continue Reading →

Featured post

Modernist Architecture and Ruins.  

On Ruins as a minus, Neoclassicism and the Uncanny  Published in: MODELL UNE RUINE, Halle (Salle): Mitteldeutscher Verlag, 2019. In modernism, art and architecture changed fundamentally. At the beginning of the 20th century, the postulates of modernist architecture were quite diverse, as they were established within different groups, among which the Bauhaus school and the... Continue Reading →

Featured post

Zaradi dreves ne vidimo gozda

REVIJA ROBIDA, ŠT. 7, 2021 Ko v 21. stoletju govorimo o gozdu, govorimo o enem ključnih prostorov sedanjosti, ki bo pomembno determiniral našo prihodnost. V trenutnem času pandemije koronavirusa, ki je zaostrena družbena razmerja pripeljal domala do vojnega stanja, je običajno spregledan pomen gozda prišel še toliko bolj do izraza. Gozd je eden redkih prostorov,... Continue Reading →

Featured post

Vrt in prispodoba

Knjiga Vrt in prispodoba prinaša raznovrstne poglede na vrt, ki segajo onkraj njegove samoumevne vsakdanjosti, in odpira vprašanje, kaj vrt je in kaj predstavlja. Odpira večplastni pomen vrta in raziskuje sodobnejše koncepte narave, tako v zasebnem kot v javnem življenju. Priznani krajinski arhitekti, arhitekti, umetnostni zgodovinarji, filozofi, sociologi, umetniki, pesniki in pisatelji so vrt umestili v kontekst aktualnih družbenih... Continue Reading →

Graditi prelom

Paradigme modernistične arhitekture Objavljeno v: ARHITEKTURA JE/NI UMETNOST, 2017 Današnjo arhitekturo določa korenita zareza, ki jo je v prostor prinesla modernistična arhitektura prve polovice 20. stoletja. Postulati te arhitekture so bili zasnovani na prelomu s tradicijo in na grajenju novih paradigem, ki jih lahko strnem v tri konceptualna jedra: tehnika, abstrakcija in transparenca. V tekstu... Continue Reading →

Govorjenje govoric(e) in tišina prostora

Objavljeno v: OUTSIDER, Ljubljana, 2018 Govorimo nenehoma, neprestano: v budnosti, v spanju, v družbi, v samoti. V družbi govor začinimo tako, da si izmenjujemo govorice, za katere često ne vemo, od kod prihajajo in do kod bodo segle. Govorice so namreč, tako kot vic, običajno brez avtorja, človek pa je kategorični medij za njeno sunkovito... Continue Reading →

Kokoš v filozofiji ali filozofija v kokoši

ZAPIS OB RAZSTAVI POLONCE LOVŠIN Kokoš ali jajce, HIŠA KULTURE PIVKA 2016 Baje obstoji eno pertinentno filozofsko vprašanje, v katerem v glavni vlogi nastopa kokoš. Domala v vseh jezikih se glasi takole: Kaj je bilo prej: kokoš ali jajce? S tem vprašanjem se je ob robu ukvarjala že antična grška filozofija. Ta se je pravzaprav... Continue Reading →

Misliti arhitekturo drugič: Theodor W. Adorno

OBJAVLJENO NA RADIU ŠTUDENT, 2017. Draga poslušalka, dragi poslušalec, dober večer. Spušamo se v drugo oddajo Misliti arhitekturo, kjer bomo skušali zajeti medprostor med arhitekturo in filozofijo tako, da bomo v roke jemali filozofska dela, ki se posvečajo arhitekturi. Po prvi oddaji, v kateri smo brali knjige in spise Walterja Benjamina, drugo edicijo prav tako... Continue Reading →

“All art was once contemporary” 

Interview with Barry Bergdoll for the Slovenian Cultural Magazine PRAZNINE, 2015. You are a professor of history and theory of architecture and a curator in the field of architecture. How would you define architecture? What is architecture?  That is a very hard question. What is the relationship of architecture to building? I would simply define architecture... Continue Reading →

Misliti arhitekturo prvič: Walter Benjamin

Objavljeno na RADIU ŠTUDENT, 2017. Draga poslušalka, dragi poslušalec, dober večer. Prestopamo prag prve oddaje Misliti arhitekturo, ki ima en sam namen: odpirati in orisati skupni prostor, ki obstoji  med filozofijo in arhitekturo. Ta oddaja bo skušala odpirati medprostor med tema dvema velikanoma, pri čemer se skupen presek že dlje časa postavlja ob bok filozofiji... Continue Reading →

Poganja WordPress.com.

Navzgor ↑